Ngày đăng: 16/12/2021   ||   Lượt xem: 663
Chia sẻ

7 xu hướng du lịch nổi bật nhất của người Việt năm 2022

Mi ln đu tiên trong chuyến đi ca du khách vào năm 2022 đu s là mt khonh khc đ tn hưng

Theo Booking.com, năm 2022 đang đến rt gn và du COVID-19 vn chưa hoàn toàn qua đi nhưng cm giác hy vng v nhng chuyến du lch đang dn tri dy.

Kết qu mt nghiên cu vi hơn 24.000 du khách 31 quc gia và vùng lãnh th, kết hp vi thông tin chuyên sâu, Booking đã đưa ra d đoán các xu hưng ca hot đng du lch trong năm 2022.

Du lịch là vitamin ca cuc sng: Hơn c vic tp th dc hàng ngày hay thin định, hơn 86% du khách Vit khng định rng du lch giúp h khe mnh hơn v mt tinh thn và cm xúc so vi các hình thc ngh ngơi và thư giãn khác.

Sau hơn mt năm áp dng và thay đi các hn chế đi li, gn 60% du khách Vit cho biết đã không nhn ra tm quan trng ca vic đi du lch đi vi sc khe cho đến khi vic này hoàn toàn nm ngoài tm tay. 87% du khách nói rng vic lên kế hoch cho mt k ngh có tác đng tích cc đến cm xúc ca h.

7 xu hướng du lịch nổi bật nhất của người Việt năm 2022  - ảnh 1
Du lịch giúp du khách khe mnh hơn v tinh thn và cm xúc. nh minh ho Booking.com

Tạm ri xa văn phòng ti gia: Có 79% du khách Vit s tuyt đi không đ đng đến công vic trong thi gian đi ngh vào năm 2022, mt điu không phi lúc nào cũng xy ra vào năm 2021 khi ranh gii gia nhà và công s tr nên m nht.

Bt chp tính linh hoạt khi làm vic t xa, 61% du khách Vit đưc hi vn chp nhn dành ít thi gian hơn cho k ngh nếu đi li đưc hoàn toàn thoát khi công vic, thay vì có nhiu thi gian hơn đim đến nhưng phi kết hp làm vic và du lch

Cm giác như nhng ln đu: mi ln đu tiên” trong chuyến đi ca du khách vào năm 2022 đu s là mt khonh khc đ tn hưng khi 73% du khách Vit tiết l rng nhng thú vui đơn gin như phơi mình gia nng tri; hay 87% du khách cho biết nhìn thy bin h sông sui cũng đ khiến tâm trng thêm phơi phi.

89% du khách Vit th l rng du lch s thú v hơn khi tng chng đưng di chuyn cũng chính là mt phn ca chuyến du ngon.

Ưu tiên cho cng đng: Trong năm 2022, mong mun kết ni chân thc vi cng đng địa phương s đưc duy trì ngay lúc đi du lch khi 82% du khách Vit đng ý rng điu quan trng là chuyến đi ca h mang đến li ích cho cng đng địa phương ti đim đến.

Đng thi, 79% du khách Vit s đánh giá cao mt ng dng hoc trang web đưa ra các đ xut cho đim đến, nơi mà s tăng trưng du lch s có tác đng tích cc đến cng đng địa phương

7 xu hướng du lịch nổi bật nhất của người Việt năm 2022  - ảnh 2
87% du khách cho biết ch cn nhìn thy bin sông h khiến tâm trng phơi phi. nh minh ha Booking.com 

Tìm đến nhng vùng đt mi: Năm 2022 s là cơ hi đ m rng và to lp nhng mi quan h mi khi có 79% du khách Vit mun gp g nhng ngưi bn mi khi đi du lch.

Đng ý vi tt c: Năm ti s là nhng chuyến đi đy ngu hng, khi mi ngưi sn sàng đón nhn nhng bưc ngot bt ng trong hành trình.

54% du khách Vit s ưu tiên mt k ngh linh hot và thích ng tùy theo thc tế thay vì lên kế hoch k lưng vi đy p hot đng.

84% du khách Vit tha nhn rng h s nói có” vi mi dp đưc đi ngh nếu ngân sách cho phép và 74% s ci m hơn vi các hình thc đi ngh khác nhau so vi trưc đại dch vì ch cn đưc đi xa đã làm h cm thy vui.

Đón nhn nhng tình hung khó lưng: trong năm 2022, tình trạng không chc chn s vn tiếp din trong ngành du lịch.

Du khách s tiếp tc da vào các ng dng công ngh yêu thích đ vưt qua nhng tình hung đt xut trong các chuyến đi, vi 82% du khách Vit đng ý rng công ngh giúp làm du tâm trng lo âu xung quanh vic đi du lch.

79% du khách Vit s quan tâm đến mt dch v tân tiến có th d đoán quc gia nào s an toàn đ đi du lch, thm chí báo trưc nhiu tháng.

82% du khách Vit mong mun công ngh t đng đ xut các đim đến có th d dàng đi li vào lúc này da trên các quy định COVID-19 hin hành ca quc gia và địa phương đó.

Nguồn:https://plo.vn/kinh-te/du-lich/7-xu-huong-du-lich-noi-bat-nhat-cua-nguoi-viet-nam-2022-1030903.html


(*) Xem thêm

Bình luận