Du lịch sinh thái - Du lịch xanh độc đáo ở Đồng Tháp

NÔNG TRẠI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG THUẬN THIÊN - VIETMEKONG FARMSTAY ĐỒNG THÁP

“Kết nối giá trị - Trải nghiệm khác biệt”

SỰ KẾT HỢP THÚ VỊ, SÁNG TẠO GIỮA DU LỊCH SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG TRÊN KHÔNG GIAN ĐẬM NÉT HOANG SƠ VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI

Việt Mekongfarmstay là Cuộc sống thuận thiên, cân bằng và tịch tịnh

 

 

Việt Mekong farmstay, du lịch sinh thái - xanh độc đáo ở Đồng Tháp, lưu trú lán trại thời khẩn hoang và bungalow nghỉ dưỡng sinh thái trên nông trại thuận thiên.

 Việt Mekong farmstay, du lịch sinh thái - xanh độc đáo ở Đồng Tháp với văn hóa ẩm thực thật dưỡng – hoài cổ mang lợi ích cho sức khỏe và tinh thần an yên.

Việt Mekong farmstay, du lịch sinh thái - xanh độc đáo ở Đồng Tháp với văn hóa ẩm thực thật dưỡng – hoài cổ mang lợi ích cho sức khỏe và tinh thần an yên.

Việt Mekong farmstay, du lịch sinh thái và xanh độc đáo ở Đồng Tháp góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học vùng ngập nước - ứng phó biến đổi khí hậu, phát huy văn hóa nông nghiệp Đồng Tháp Mười bền vững; Góp phần đa dạng sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống kinh tế người dân địa phương Đồng Tháp; Kết nối và nâng cao chuổi giá trị kinh tế địa phương từ truyền thống đến du lịch văn minh.

Hãy gọi Việt Mekong farmstay trước 12 tiếng đồng hồ, để chuẩn bị đón tiếp chu đáo!

Hotline: 091.315. 8512  

Việt Mekong farmstay chào đón cả nhà người thân trở về!