Ngày đăng: 01/09/2018   ||   Lượt xem: 737
Chia sẻ

Đam mê khám phá thế giới tự nhiên tại VietMekong farmstay

Bản tin khoa học trẻ!
Vào ngày 23-24-03-2019, Nhà khoa học Kẹo đã đến VietMekong farmstay để lấy mẫu vật sinh vật, bổ sung vào bộ sưu tập của mình.

 

Quá đáng nể Cậu Kẹo này, dấu hiệu cho thấy là sẽ trở thành nhà khoa học lớn của thế giới.

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận