Ngày đăng: 03/12/2021   ||   Lượt xem: 484
Chia sẻ

Nông trại ngh dưng thun thiên Việt Mekong farmstay đã và đang thu hút nhiu khách. Đây là d án khi nghip ca H Ngc Trâm, n sinh viên năm 4 Khoa Văn hóa - Du lịch, Trưng ĐH Đng Tháp.

Tái khi nghip sau dch: S kết hp đc đáo gia nông nghip và du lch

Nông trại ngh dưng thun thiên Việt Mekong farmstay đã và đang thu hút nhiu khách. Đây là d án khi nghip ca H Ngc Trâm, n sinh viên năm 4 Khoa Văn hóa - Du lịch, Trưng ĐH Đng Tháp.

 

Nông trại du lịch nghng

TRỌNG MINH

Du lch xanh

Trâm chia s Đng Tháp có tài nguyên du lịch t nhiên và văn hóa nhân văn rt phong phú, đó là điu kin thun li cho phát trin du lch xanh. Trâm đã quyết định khi nghip vi nông tri ngh dưng.

Mô hình này là s kết hp thú v gia nông nghip thun thiên vi du lch văn hóa, du khách tri nghim cuc sng và hot đng sn xut trên nn tng nông nghip.

Khách đến vi nông tri ngh dưng an toàn trong môi trưng sinh thái, văn hóa nông nghip thun thiên, vi hai hình thc. Mt là lưu trú lán tri, trong môi trưng thân thin vi thiên nhiên dành cho nhóm thanh niên, sinh viên trong nưc, ngoài nưc đến giao lưu hc tp và khám phá văn hóa địa phương. Qua đó s khơi dng và phát trin nét văn hóa lưu trú tp th.

Hai là lưu trú ngh dưng riêng bit trên nhà sàn, đưc thiết kế cách điu trên không gian mt nưc, theo kiu nhà sàn địa phương Đng Tháp Mưi. Vt dng đưc trang thiết b và thiết kế theo hình thc ti gin, hoài c, vt liu xây dng thân thin môi trưng sinh thái, đạt tiêu chun ngh dưng sinh thái nông nghip.

V dch v m thc và thc phm, là gói giá tr văn hóa m thc phương Nam, đưc trình bày theo phong cách gin lưc, hoài c. Nông sn đưc chế biến thành các món ăn theo hương v đc trưng, dân dã, gói gn va đ ăn, thc đơn đưc thiết kế trên nn tng văn hóa bn địa, mùa nào món đó, theo phương châm giá tr m thc có trách nhim vi sc khe du khách và vi môi trưng. Du khách đưc thưng thc, cm nhn giá tr văn hóa m thc trong không gian văn hóa hoài c t bàn ăn, các vt dng theo li trình bày gin d, hoài c

H Ngc Trâm

NH: TRNG MINH

Phù hp vi xu thế phát trin

Vi nhng đc tính ni bt, đưc định v phát trin theo hưng sn phm du lch có trách nhim, tc ngh dưng nông tri thun thiên trên nn tng sinh thái, văn hóa bn địa Đng Tháp, hưng ti dch v k ngh hnh phúc, an yên ci thisc khe tinh thn. Cũng như phù hp xu thế, nhu cu ca th trưng trong nưc và quc tế v du lch xanh, đm nét hoang sơ, vi tri nghim thc phm sch, tt cho sc khe tinh thn nên mô hình này đã và đang chiếm đưc cm tình ca khách du lch trong, ngoài tnh, thm chí nưc ngoài.

D ákhi nghip ca Trâm tính đến nay đã có nhiu đi tác chiến lưc là các công ty du lch ni tiếng Vit Nam.

Đ có th khiến khách hàng hài lòng, Trâm cho biết có nhng cách chăm sóc khách hàng khác bit so vi đi th cnh tranh, đó là thc hin phương châm: T trái tim kết ni trái tim. Nghĩa là đt mc tiêu tn tâm chăm sóc khách hàng, luôn có thái đ cu th và xem khách hàng là ngưi nhà.

Trâm chia s mc tiêu là t nay đến năm 2024 s tiếp cn và bán đưc 10.000 - 11.000 lưt t khách hàng mc tiêu nưc ngoài thông qua các đi tác, sàn thương mi đin t quc tế. Đng thi hưng đến th trưng trong nưc, tp trung đô th ln.

Ngoài lưng khách trong nưc, d án còn k vng s đón tiếp du khách nưc ngoài đến t các khu vc văn minh trêthế gii. “Nếu nhng ai tôn trng giá tr văn hóa bn địa, yêu quý môi trưng bn địa, thích khám phá và tri nghim nông thôn Vit Nam, cũng như có nhu cu ngh dưng xanh, sinh thái và dài ngày, có s thích tri nghim cuc sng hoài c nông thôn Vit Nam thì mô hình du lch ca bên mình đáp ng đy đ nhng nhu cu y, và s là s la chn lý tưng, Trâm nói.

Vi mô hình kinh doanh này, Trâm k vng s góp phn xây dng, cng c thương hiu, thúc đy kinh doanh, nâng cao hình nh và tính cnh tranh ca thương hiu du lch ngh dưng trong bi cnh th trưng cnh tranh vi thế gii. Qua đó gia tăng giá tr, nâng cao sc cnh tranh ca du lch nông nghip Vit Nam trên th trưng thế gii, cũng như góp phn gia tăng kim ngch xut khu ti ch cho ngành công nghip không khói (du lch) ca Vit Nam.

Đy là chưa k góp phbo v môi trưng, bo tn đa dng sinh hc vùng ngp nưc, ng phó biến đi khí hu khu vc Tràm Chim (H.Tam Nông, Đng Tháp); ngoài ra còn gii quyết và to ra lao đng, vic làm cho ngưi dân địa phương, phát huy thế mnh giá tr văn hóa, xã hi nông nghip Đng Tháp Mưi bn vng, góp phn xây dng môi trưng giao lưu văn hóa quc tế ti địa phương, kết ni giá tr văn hóa bn địa vi văn hóa quc tế thông qua du lch quc tế.

Bên cạnh đó, mô hình còn kết ni và nâng cao chui giá tr kinh tế địa phương nông đc sn và du lch ngh dưng Đng Tháp, nâng chuyn sn phm nông nghip t truyn thng đến du lch văn minh, góp phn đa dng sinh kế và nâng cao cht lưng đi sng ngưi nông dân địa phương.

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-khoi-nghiep-sau-dich-su-ket-hop-doc-dao-giua-nong-nghiep-va-du-lich-post1004428.html


(*) Xem thêm

Bình luận